CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

05:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG 1 +2

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

KEIO CORAL

PANAMA

9967

127.67

8.2

NVP-1

P/S

06:00

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507. TUG: MG1+2

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT: TOÀN 0982880481. TUG: SEA BOXER

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

JIN DA 27

TOGO

3869

109

6.5

ĐM

P/S

09:00

VIET LONG: HƯNG. TUG: VP05

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

DERYOUNG SUPERSTAR

PANAMA

6275

100.5

4.7

ĐM NEO

ĐM

09:30

VIET LONG: HƯNG. TUG: VP05

6

NGUYỄN HẢI ANH

NH

KOOKYANG EXPRESS

KOREA

8739

111.97

7.0

P/S

NVP-1

12:00

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507. TUG: MG1+2.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 10H00

7

8

9

10

11

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

N P/S

CD

08:00

CAPT: TÂN: 0904 473 141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>