CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/07/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

4.5

VPT2

VP NEO

08:00

VITACO: SỸ. TUG: MG2,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

7.4

P/S

VPT2

09:30

VITACO: SỸ. TUG: MG2,3.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PETROLIMEX 08

VIET NAM

25561

180

10.0

P/S

VPT4

11:00

VITACO: SỸ. TUG: MG2,3.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 09H00

4

NOVA: ĐÍNH

5

ASIATRANS

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

5.2

CD

NT NEO

11:00

VITACO: HÒA. TUG: VP01

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>