CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/09/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

HUI FENG 9

BELIZE

4355

105.5

4.7

HVS

P/S

11:00

VIETLONG: HẢI 0936120899

2

3

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

PHÚC

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

4.0

CD

N P/S

14:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: VP05

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.4

P/S

HM

08:00

VOSA: DŨNG; TUG: MP-01

DỰ KIẾN KDYT: 07:00

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

HAI HA 588

VIET NAM

2834

106.6

4.0

K662 W

P/S

11:00

VITACO: HÒA; TUG: MP-01

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

CẢNH

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.5

HM

P/S

17:00

VOSA: DŨNG

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>