CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.5

VP NEO

LS

07:00

CAPT CẢNH 0967571666; TUG: VP07

2

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.3

P/S

XMNS

12:00

VIETVENUS: KỲ; TUG: SEA BOXER

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

DONG BAC 22-09

VIET NAM

10964

146.86

3.5

P/S

BVP-1B

15:00

AN BÌNH: DŨNG; TUG: VP1,5

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

DONG BAC 22-07

VIET NAM

10275

146.5

6.7

BVP-1B

P/S

16:00

AN BÌNH: DŨNG; TUG: VP1,5

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

7.0

N P/S

NT NEO

09:00

VITACO: VƯỢNG

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>