CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/11/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.4

P/S

XMNS

03:00

VIETVENUS: ANH; TUG: SEA BOXER

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

06:00

CAPT TÂM: 0985446698; TUG: C800

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

RONG DA CHANG SHA

CHINA

18207

169.9

6.2

P/S

NVP-2

06:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: MG02 & SEA BOXER

CẬP MẠN TRÁI

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

4.5

VP NEO

LS

07:30

CAPT CẢNH: 0967571666; TUG: C800

5

NGUYỄN VƯƠNG

H1

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.5

P/S

VP NEO

08:00

CAPT HẢI 0977510482

6

NGUYỄN VƯƠNG

H1

THINH AN 58

VIET NAM

2961

91.94

4.0

P/S

VPT NEO

09:00

VITACO: SỸ

7

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.0

P/S

VPT1

11:00

VITACO: SỸ; TUG: MG1 &3

8

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

4.0

P/S

VPT NEO

15:00

VITACO: SỸ

9

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

16:00

CAPT CẢNH: 0967571666; TUG: C800

10

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.5

VP NEO

LS

16:00

CAPT TOÀN: 0982880481; SEA BOXER

11

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

20:00

VITACO: SỸ; TUG: MG1 &3

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

3.5

CD

N P/S

13:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP01

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>