CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 21/11/2023

KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 HOSEI 8 SINGAPORE 9593 119.99 7.0 P/S VP NEO 0:30 CMI THANH
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 NHA BE 11 VIET NAM 4552 109.61 6.5 VPT2 P/S 2:00 VITACO HÒA. TUG MG 1,2
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
NGUYỄN VƯƠNG NH PHÚC GL LA PAZ PANAMA 51905 236 12.9 VP NEO BOT 4:00 VOSA HẢI. TUG: SEA BOXER 01, SEA TEAM 2, TIÊN THẮNG
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
3 PHẠM ĐỨC TÀI H2 GT VICTORY VIET NAM 8450 127.2 8.0 VP NEO VPT2 4:00 MY GIANG LÝ. TUG MG 1,3
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
4 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 6.8 P/S VPT1 5:30 VITACO HÒA. TUG MG 1,2
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
TRẦN TRỌNG THỊNH NH EG COURAGE SINGAPORE 45011 203.5 9.2 BVP-1A P/S 7:30 NOVA ĐÍNH. TUG VP 1,5
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
5 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH ELANDRA SWIFT LIBERIA 62373 246.99 6.5 HVS P/S 9:00 HVS KHÔI. TUG MIPO 1,2,3
TÀU THỬ BIỂN
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN HOÀI ANH NH SIVER WHISPER BAHAMAS 28258 186 6.2 N P/S NT NEO 6:00 SAIGON TOURIST TÚ: 0902 398 677
2 NGUYỄN HOÀI ANH NH SIVER WHISPER BAHAMAS 28258 186 6.2 NT NEO N P/S 12:45 SAIGON TOURIST TÚ: 0902 398 677
3
4
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 HAI NAM 67 VIET NAM 1599 79.5 4.8 K662W P/S 7:30 VOSA DŨNG. TUG MP-01
2
3
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>