CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

6.2

P/S

VP NEO

01:00

CAPT: TÂM 0985 446 698.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

6.6

VP NEO

LS

06:00

CAPT: TOÀN 0982880481. TUG: SEA BOXER. NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

4

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

6.3

NT NEO

CD

07:00

CAPT TÂN:0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

TRONG TRUNG 89

VIET NAM

1830

88.8

4.0

K662 W

P/S

08:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01.
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

DMC JUPITER

COOK ISLANDS

14948

158

5.0

P/S

CR1

09:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: CR4, 990. DỰ KIẾN KDYT TỪ 06H30 . NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT CHO PHÉP

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>