CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/02/2024

KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH ATLANTIC OCEAN 01 VIET NAM 1926 89.95 3.5 P/S VPT NEO 00:30 VITACO: HÒA
2 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 PHÚC P K A COOK ISLANDS 10321 144.5 8.7 P/S NVP-2 14:00 VAN PHONG LOGISTICS: KỲ 096 427 7534
TUG: SEA BOXER 01, TIEN THANG.
3 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH MG FIR SINGAPORE 41804 199.99 6.5 P/S BVP-1A 15:00 NOVA: ĐÍNH 0918 848 658. TUG: VP 01,05
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 PHẠM ĐỨC TÀI H2 HAI NAM 69 VIET NAM 1599 79.5 5.0 K662 W P/S 07:30 VOSA: DŨNG. TUG: MP-01.
CAPT: VIỆT 0968 078 883
2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 TRONG TRUNG 89 VIET NAM 1830 88.8 4.8 CR NEO K662W 09:00 VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01
CAPT TIẾN: 0915 443 424
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>