CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

KỲ - KV V

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT HƯNG: 0912129744. TUG: VP09

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.8

VP NEO

LS

06:00

CAPT HÁN:  0983935223. TUG: VP09

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

BẢO - KV V

TAIKLI

PANAMA

9984

124.55

8.6

NVP-2

P/S

11:00

BLUE OCEAN VŨ: 0909 915 154.
TUG: MG01, SEA BOXER

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

CD

N P/S

09:00

CAPT TÂN: 0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

SANWA FONTAINE

PANAMA

3260

92.21

6.5

P/S

CR3

14:00

VOSA: THÁI . TUG: CR4

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>