CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/07/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.4

P/S

VP NEO

00:30

CAPT: HÁN 0983 935 223

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

FORTUNE

VIET NAM

9755

130

7.9

P/S

XMNS

06:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

5.2

CD

N P/S

07:00

VITACO: HÒA. TUG: VP01

2

LÊ HUY THANH

H2

FONGKOU NO.819

PANAMA

5131

115

7.7

S P/S

NT NEO

08:30

VOSA: TẤN. THAY ĐỔI THUYỀN VIÊN.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H00.
VỊ TRÍ NEO: 12O10'59'' N - 109O15'58'' E

3

LÊ HUY THANH

H2

FONGKOU NO.819

PANAMA

5131

115

7.7

NT NEO

S P/S

12:00

VOSA: TẤN. THAY ĐỔI THUYỀN VIÊN

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

GROVE ISLAND

PANAMA

41838

199.9

9.6

CR2

P/S

12:00

VOSA: THÁI. TUG: CR4, TLA05, 990

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>