CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT CẢNH 0967571666; TUG: VP07

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

GLORIOUS JASMINE

PANAMA

43892

210

7.6

P/S

NVP-1

06:30

VOSA: CHƯƠNG 0906 434873
TUG: SEA BOXER; KAMIYA

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

CẢNH

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

6.5

VP NEO

LS

07:00

CAPT BẢO: 0985152456. TUG: VP07

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

PHÚC

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

7.0

NT NEO

CD

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP09

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>