CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 22/11/2023

KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ HUY THANH H1 HUỲNH GT VICTORY VIET NAM 8450 127.2 6.0 VPT2 P/S 10:00 MY GIANG LÝ. TUG MG 1,3
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
2 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH EG COURAGE SINGAPORE 45011 203.5 9.2 BVP-1A P/S 7:00 NOVA ĐÍNH. TUG VP 1,5
NẾU ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT PHÙ HỢP
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH NHA BE 10 VIET NAM 4760 108 6.0 NT NEO CD 7:00 VITACO VƯỢNG. TUG VP09
2
3
4
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>