CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/02/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

HONG HU

PALAU

6253

117

6.2

VPT2

VPT NEO

06:00

MG: TIẾN

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

CHANG LONG

PANAMA

8979

139.69

9.6

ĐM

P/S

16:00

VIET LONG: HƯNG

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

PTS HAI PHONG 03

VIET NAM

4120

97

4.0

P/S

VPT NEO

16:30

VITACO: SỸ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

 

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.2

NT2

NT2

17:00

CAPT: TÙNG 0967908979

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H2

 

BLUE OCEAN 02

VIET NAM

3437

97

5.0

P/S

CR NEO

04:00

VITACO: HÒA

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

GREEN PEGASUS

PANAMA

32756

179.9

9.0

CR2

P/S

08:00

VOSA: THÁI

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

THANH PHAT 03

VIET NAM

1597

74.36

3.4

P/S

CR5

12:30

CAPT QUÝ: 0974775103

4

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

ANDA RAYA

PANAMA

27763

189.99

6.5

P/S

CR2

15:30

VOSA: THÁI; SAU KHI ĐÃ KIỂM DỊCH

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 


Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác