CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

DONG BAC 22-02

VIET NAM

10874

146.2

3.7

P/S

BVP-1B

06:30

AN BÌNH: DŨNG. TUG: C800 +VP05

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

STAR LOUISIANA

MARSHALL ISLANDS

37447

204.4

8.0

P/S

NVP-1

10:00

VOSA: TẤN. TUG: MG01 + MG03
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

SANWA FONTAINE

PANAMA

3260

92.21

5.0

CR3

P/S

17:00

VOSA: THÁI . TUG: CR4

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

SHIN HO CHUN NO.101

PANAMA

2495

95.2

6.9

CR NEO

CR3

18:00

VOSA: THÁI . TUG: CR4

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>