CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.0

P/S

ĐM

06:00

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178.
TÀU CẬP BÈ NHẬN CÁ MÚ SỐNG.

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

UNI WINNER

PANAMA

45011

203.5

7.1

P/S

BVP-1A

09:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01 +VP05
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.3

ĐM

P/S

17:00

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178.
TÀU CẬP BÈ NHẬN CÁ MÚ SỐNG.

4

CAPT HẢI: 0977510482.

5

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507.

6

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT3

NT4

09:00

CAPT: HOÀNG 0984 481 240.
TÀU SHIFT TỪ NT3 SANG NT4

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LP HARMONY

VIET NAM

2987

96.5

5.6

CR NEO

CR5

06:00

CMI: THANH. TUG: CR4 +TLA 05

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

5.5

P/S

K662 W

09:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.0

P/S

ĐM

06:00

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178.
TÀU CẬP BÈ NHẬN CÁ MÚ SỐNG.

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

UNI WINNER

PANAMA

45011

203.5

7.1

P/S

BVP-1A

09:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01 +VP05
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

FUNG KWAI FONG

HONG KONG

247.1

32.5

2.3

ĐM

P/S

17:00

HẢI ĐĂNG: LONG: 0913462178.
TÀU CẬP BÈ NHẬN CÁ MÚ SỐNG.

4

CAPT HẢI: 0977510482.

5

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507.

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT3

NT4

09:00

CAPT: HOÀNG 0984 481 240.
TÀU SHIFT TỪ NT3 SANG NT4

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LP HARMONY

VIET NAM

2987

96.5

5.6

CR NEO

CR5

06:00

CMI: THANH. TUG: CR4 +TLA 05

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

5.5

P/S

K662 W

09:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>