CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/07/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

NORD HARMONY

PANAMA

29782

183.1

11.0

P/S

HVS

10:00

HVS: CHÂU. TÀU THỦ BIỂN

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

 

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

 

P/S

LS

06:00

CAPT: VUI 0973037456. C800

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.5

NT NEO

CD

ETS

CAPT BIÊN : 0972.527.886

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.5

NT4

NT4

17:00

CAPT: HOÀNG 0912938701

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

 

VENUS 08

PANAMA

3378

99.6

5.3

P/S

K662 W

06:30

VOSA: DŨNG.TUG: CR4

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

DALIA

JAPAN

39964

199.9

10.0

CR2

P/S

11:00

ASIATRANS: A KIỆT 0913 490 989/A LỢI 0934 700 383
TUG: TLA05, CR4, TC 991

3

LÊ HUY THANH

H2

 

VENUS 08

PANAMA

3378

99.6

5.0

K662 W

P/S

15:30

VOSA: DŨNG.TUG: CR4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>