CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 23/10/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

5.0

VPT1

P/S

02:00

VITACO: VƯỢNG. TUG : MG1,3

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

VP NEO

05:00

CAPT: HẢI 0977 510 482

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

LS

11:00

CAPT: VUI  097 303 7456. TUG: C800

4

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

P/S

VPT1

11:30

VITACO: VƯỢNG. TUG : MG1,3

5

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

VPT1

P/S

21:00

VITACO: VƯỢNG. TUG : MG1,3

6

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

EAGLE SENA

SINGAPORE

6231

113.93

4.0

VPT2

P/S

23:00

MY GIANG: LÝ ; TUG: MG 1,3

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

CD

N P/S

09:00

CAPT TÂN: 0904473141

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

TÀI

TIARA 108

PANAMA

4361

109

6.8

CR1

P/S

12:00

HẢI ĐĂNG: LONG 0913 462 178.

TUG: TLA05

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>