CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/02/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 25

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

08:00

CAPT: TÂM 0985 446 698. TUG: C700

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HUỲNH

SANIA

HONG KONG

34044

190

12.8

P/S

BVP-1A

10:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: VP01, VP05. DỰ KIẾN 09H00/24 HOÀN THÀNH KDYT

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

7.2

VPT2

P/S

ETD: 10:00

VITACO: VƯỢNG

4

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

VPT NEO

VPT2

ETS: 11:30

VITACO: VƯỢNG.

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>