CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CẢNH

GLORY DYNASTY

TAIWAN

6632

103.6

8.5

ĐM

P/S

08:00

VIỆT LONG: HƯNG. TUG: VP01

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CẢNH

STEP FORWARD

PANAMA

7873

114.5

5.2

P/S

ĐM

10:00

VIỆT LONG: HƯNG. TUG: VP01.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

3

NGUYỄN HẢI ANH

NH

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

8.7

P/S

XMNS

14:00

VIETVENUS: MINH. TUG: SEA BOXER

4

BLUE OCEAN QUÂN: 0974080507. TUG:

5

CAPT HẢI: 0977510482.

6

CAPT: SỸ 0972928479

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HUỲNH

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

4.8

N P/S

NT NEO

14:00

VITACO: SỸ

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

JADE STAR 15

VIET NAM

2978

91.94

4.0

K662 W

P/S

08:00

VITACO: HÒA. TUG: MP-01

2

NGUYÊN VƯƠNG

LADY FAVIA

VIET NAM

4048

99.9

5.0

CR NEO

K662 W

08:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01. CAPT: 0984 010 389

3

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VƯƠNG

PRINCESS PACIFIC

MARSHALL ISLANDS

41311

199.96

8.0

P/S

CR2

10:00

VINACOMIN: VŨ 0355 833 245.
 TUG: CR4 + TLA05 + 990.
TÀU DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

LADY FAVIA

VIET NAM

4048

99.9

4.0

K662 W

P/S

17:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01. CAPT: 0984 010 389

5

CMI: THANH.

6

7

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>