CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/06/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.5

VPT1

PHAO 7

00:30

VITACO: HÒA; TUG: MG1,3

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

BẢO - KV V

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

3.0

P/S

VPT1

05:00

VITACO: HÒA; TUG: MG1,3

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

KỲ - KV V

HOANG NGUYEN RUBY/

HOANH SON 238

VIET NAM

771/3709

42.1/86.3

4.7

BVP-1A

P/S

06:00

CÔNG:0335609312

4

BRAVE

VIET NAM

9764

141

8.5

P/S

XMNS

21:30

VIETVENUS: KỲ; TUG: SEA BOXER

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.5

P/S

K662 W

10:00

VOSA: DŨNG; TUG: CR4

2

3

KHU VỰC CÀ NÁ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.0

P/S

CN-1A

05:00

        CAPT VUI: 0973037456

  TUG: VINH TAN 01    

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>