CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/09/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

CẢNH

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

4.0

LS

P/S

08:00

CAPT HẢI: 0977510482. TUG: C800

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

4.0

VPT1

P/S

08:00

VITACO: SỸ

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

CẢNH

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.5

VP NEO

LS

09:30

CAPT CẢNH:  0967571666. TUG: C800

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PHÚC

TRONG TRUNG 81

VIET NAM

1987

83.9

4.0

K662 W

P/S

09:00

VITACO: VƯỢNG.
TUG: MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>