CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 24/10/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

NHA BE 09

VIET NAM

4250

105.9

5.0

P/S

VPT2

00:30

VITACO: VƯỢNG. TUG : MG1,3

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

07:00

CAPT: VUI  097 303 7456. TUG: C800

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 18

VIET NAM

2680

89.68

6.6

VP NEO

LS

08:30

CAPT: HẢI 0977 510 482

4

NGUYỄN HẢI ANH

NH

STELLAR SUNRISE

PANAMA

43855

210

7.6

P/S

NVP-1

12:00

NOVA: ĐÍNH; TUG: MG02 + SEA BOXER

DỰ KIẾN KDYT: 10:00

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

CẢNH

TRUONG NGUYEN 69

VIET NAM

2340

86.36

5.4

P/S

CR1

06:00

CAPT HOÀNG: 0385325916; TUG: TL05

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

GIA LINH 68

VIET NAM

2109

79

3.0

XMCR

P/S

07:00

CAPT GIANG:  0977694199

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>