CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 25/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.2

P/S

LS

06:00

CAPT: HÁN 0983 935 223. TUG: SEA BOXER

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

TRONG TRUNG 189

VIET NAM

1998

83.9

4.2

VPT1

P/S

06:00

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG1,2

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

5.8

VPT NEO

VPT2

07:30

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG1,2

4

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

DERYOUNG SUNBRIGHT

HONG KONG

8818

117

5.6

P/S

ĐM

10:00

VIỆT LONG: HẢI. TUG: VP01, C800.
DỰ KIẾN KDYT LÚC 07H00

5

6

7

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>