CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 25/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VU DINH 36

VIET NAM

2680

89.68

3.0

LS

P/S

12:00

CAPT BẢO: 0985152456; TUG: VP7

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

VP NEO

LS

13:30

CAPT HƯNG: 0912129744; TUG: VP07

3

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.0

VPT2

P/S

ETD:14:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG2,3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

3.0

K662 W

CR NEO

10:00

CAPT: CA 0972 621 016

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

MANH HAI PHAT 36

VIET NAM

2109

79.8

5.6

CR NEO

XMCR

ETS:16:00

CAPT GIANG: 0813920817

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>