CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 25/11/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 08

VIET NAM

957

77

4.0

VPT1

PHAO 7

01:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

3.5

VPT NEO

VPT1

11:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

HUỲNH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.2

VPT2

P/S

14:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

4

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

HUỲNH

NHA BE 08

VIET NAM

4432

105

6.5

P/S

VPT2

15:30

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG2,3

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

PHÚC

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

5.2

CD

N P/S

15:00

VITACO: HÒA. TUG: VP09

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

 TM - HAI HA PETRO

VIET NAM

3231

105

6.0

P/S

K662 W

06:00

VITACO: THĂNG. TUG: MP-01

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

VU GIA 18

VIET NAM

2554

79.98

2.8

CR1

P/S

07:30

CAPT: VINH 0943 196 518

4

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

GENCIANA

PANAMA

40269

199.91

10.4

CR2

P/S

15:30

CAPT: GIANG 0813 920 817

5

NGUYỄN VƯƠNG

NH

CẢNH

HOANG NGUYEN RUBY/
HOANH SON 238

VIET NAM

771/3709

42.1/86.3

4.5

P/S

CR2

ETA: 17:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: 990, TLA 05, CR4

CAPT THỂ 0968 372 789 / DƯƠNG 0916 620 690

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>