CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 20

VIET NAM

5379

112

6.5

VPT2

P/S

02:00

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG1,2

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

NHA BE 10

VIET NAM

4760

108

4.0

VPT NEO

VPT2

03:30

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG1,2

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

MIGHTY CHAMP

PANAMA

6395

100.6

4.0

P/S

ĐM NEO

07:00

VIET LONG: HẢI

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

3.5

LS

P/S

07:00

CAPT: HÁN 0983 935 223. TUG: SEA BOXER

5

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.5

VPT1

P/S

13:00

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG1,2

6

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

PACIFIC 02

VIET NAM

998

66

3.0

P/S

VPT1

13:00

VITACO:  VƯỢNG. TUG: MG2

7

NGUYỄN HẢI ANH

NH

CS FAITH

PANAMA

22863

179.5

7.3

P/S

VP NEO

18:00

NOVA: ĐÍNH

8

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HUỲNH

NHA BE 10

VIET NAM

4760

108

6.5

VPT2

P/S

18:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG1,2

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.5

P/S

NT NEO

16:00

VITACO: SỸ

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>