CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

HUỲNH

VU DINH 35

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

LS

07:00

CAPT:  VUI 0973037456. TUG: VP07

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

HUỲNH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

5.6

VPT2

P/S

09:00

VITACO HÒA. TUG MG 2,3

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

KEY FRONTIER

PANAMA

42709

224.9

14.7

P/S

BOT

18:00

VOSA CHƯƠNG. TUG SEA BOXER01, SEA TEAM 02, TIÊN THẮNG
CANO DẸP LUỒNG

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>