CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

VU DINH 125

VIET NAM

3727

102.8

4.0

LS

P/S

06:00

CAPT: TOÀN 0982 880 481
TUG: VP09

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

TOYO PEONY

PANAMA

9700

120

6.3

HVS

HVS

07:30

CMI: THANH 0913 400 904
SHIFT QUAY ĐẦU

3

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

7.0

P/S

VPT2

11:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

VTT SUN

VIET NAM

3640

110.06

7.1

P/S

VP NEO

14:00

VAN PHONG LOGISTICS: KỲ 0964 277534

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>