CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/07/2020

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

H1

DERYOUNG SUNFLOWER

HONG KONG

8679

117

8.8

ĐM

P/S

09:00

VIET LONG: HẢI; TUG: VP1 &VP5

2

NHA BE 03

VIET NAM

2996

98

5.6

VPT2

P/S

ETD:04:00

VITACO: HÒA

3

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.5

P/S

LS

ETD:11:00

CAPT HÁN: 0983935223

4

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

MINH THUY 06

VIET NAM

1035

74

3.0

CD

P/S

09:00

VITACO: VƯỢNG

2

LÊ HUY THANH

H2

SEALIFE LEGEND CRUISES 02

VIET NAM

2378

77.68

2.1

NT4

NT4

17:00

CAPT: HOÀNG 0912938701

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

BLACK DRAGON

VIET NAM

2301

96.32

5.5

P/S

K662 W

07:00

VITACO: SỸ; TUG: CR4

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

DA FU

PANAMA

14021

153

7.5

P/S

CR2

10:00

CMI: THANH ( SAU KHI KDYT)

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác