CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 26/09/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

TRUONG NGUYEN OCEAN

VIET NAM

11894

147

5.0

P/S

VP NEO

11:00

CAPT ĐỨC: 0984777527

TRÀ: 0345935411

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.0

VPT2

P/S

12:30

VITACO: VƯỢNG; TUG: MG2,3

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

SAI GON SKY

VIET NAM

5036

118

4.2

P/S

VP NEO

12:30

VITACO: THĂNG

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VTB 36

VIET NAM

2999

91.94

4.0

HVS

P/S

13:00

CMI: THANH; TUG: MIPO 1,2

5

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CUU LONG GAS

VIET NAM

3556

95.5

4.0

P/S

VP NEO

14:00

VOSA: DŨNG

6

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

TOYO DREAM

PANAMA

9593

119.9

6.0

P/S

VP NEO

14:30

INTERLOGS NHÂN: 0 905048031

7

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

HOA LU 02

VIET NAM

5178

103

6.0

P/S

VP NEO

15:00

CAPT LUẬN: 0373483685

8

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

GOLDEN VOYAGER

PANAMA

29671

183

6.0

HVS

HVS NEO

15:00

MKP: ĐỒNG; TUG: MIPO 1,2,3

9

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VINASHIP SEA

VIET NAM

18108

169.1

6.5

P/S

VP NEO

15:30

VINASHIP HÙNG: 0788321037

CAPT DANH: 0975748632

10

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

HERON

VIET NAM

5415

117

6.4

P/S

VP NEO

16:30

CAPT CHINH: 0989677665

11

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

5.0

P/S

VP NEO

20:30

VITACO: VƯỢNG

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

LONG PHU 18

VIET NAM

3321

102.3

6.0

N P/S

CD

15:00

VITACO: SỸ; TUG: VP09

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>