CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/04/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

TRUONG AN 125

VIET NAM

2634

86.5

5.7

P/S

BVP-1B

08:00

CAPT MINH: 0384798622; TUG: VP05

2

NGUYỄN VƯƠNG

H1

DERYOUNG SUNBRIGHT

HONG KONG

8818

117

8.6

ĐM

P/S

08:00

VIET LONG: HẢI; TUG: VP01&C800

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

MIGHTY CHAMP

PANAMA

6395

100.6

5.5

ĐM NEO

ĐM

09:00

VIET LONG: HẢI; TUG: VP01

4

5

6

7

8

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>