CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

7.0

P/S

VPT2

02:00

VITACO: SỸ. TUG: MG1,3

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

PHÚC

EAGLE EXPRESS

PANAMA

43591

210

7.5

P/S

NVP-1

05:00

VOSA: TẤN 0979 438 147
TUG: MG02, SEA BOXER

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VTT SUN

VIET NAM

3640

110.06

7.1

P/S

BVP-1B

08:00

VAN PHONG LOGISTICS: KỲ 0964 277 534
TUG: VP01

4

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

VIET THUAN 235-02

VIET NAM

15009

150.55

3.9

BVP-1B

P/S

09:00

AN BÌNH: DŨNG. TUG: VP01, VP05

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

NH

HUỲNH

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT NEO

NT2

06:00

CAPT: HOÀNG 0936 915 788

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>