CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 27/07/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

EURO STAR

PANAMA

4364

109

7.5

P/S

CR NEO

11:00

VOSA: THÁI. DỰ KIẾN KDYT LÚC 08H00

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

BADARO

KOREA

4643

120.1

5.3

CR1

P/S

16:30

VOSA: THÁI. TUG: CR4, TLA05

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

HOSEI 58

PANAMA

9585

120

8.5

P/S

CR1

18:00

BLUE OCEAN: VŨ 0909 915 154. TUG: CR4, TLA05. DỰ KIẾN KDYT LÚC 11H30

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>