CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/03/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

HUỲNH

PTS HAI PHONG 02

VIET NAM

3166

99.9

6.1

VPT2

P/S

04:00

VITACO : HÒA . TUG : MG1+3

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

VƯƠNG

PETROLIMEX 21

VIET NAM

28725

181.5

8.0

VPT4

P/S

06:00

VITACO : HÒA . TUG : MG1+3

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HUỲNH

ALL MARINE 09

VIET NAM

1992

84.24

5.3

VPT1

P/S

10:00

VITACO : HÒA . TUG : MG1+3

4

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

EMINENCE

PANAMA

13531

147

5.5

XMNS

P/S

ETD:PM

VIETVENUS: MINH; SEA BOXER

5

6

7

8

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

3.5

CD

N P/S

11:00

VITACO: VƯỢNG; TUG: VP05

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>