CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/04/2021

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/04/2021

BM01/QT02-KHHT

CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  28/04/2021

Thủy triều

Giờ

M.n

Nước dưới 0.8m

Nha Trang

04:31

0.9

15:00 - 21:30

10:29

1.5

* Trực ban:

Ngày:

HỒNG VINH

18:11

0.4

Đêm:

SƠN

* Liên hệ:  

Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114

Trường Sa

04:46

1.2

Trạm Vân Phong: 0969688774

10:17

1.6

Fax: (058)3711103

17:49

0.5

Mail: hoatieunhatrang@gmail.com

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

TRUONG AN 125

VIET NAM

2634

86.5

3.5

BVP-1B

P/S

09:00

CAPT MINH: 0384798622.TUG: C800

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

PACIFIC 02

VIET NAM

998

66

5.0

P/S

VPT1

22:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MG01

3

4

5

6

7

8

9

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

6.5

NT NEO

CD

07:00

VITACO: SỸ. TUG: VP01

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

5.0

S P/S

NT NEO

12:30

CAPT: TÂN: 0904 473 141

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

4.5

P/S

HM

06:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

VIET GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.0

HM

P/S

16:00

VOSA: DŨNG

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>