CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

DUY (KV1)

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

3.6

LS

P/S

06:00

CAPT CẢNH: 096571666. TUG: VP07

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

ELENI

CYPRUS

46982

229

13.2

P/S

BVP-1B

08:00

VAN PHONG LOGISTICS KỲ 0964 227 534
TUG VP01, VP05, MG 03

NGUYỄN THANH HÙNG

NH

3

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

6.8

P/S

VP NEO

08:00

CAPT HƯNG: 0912 129 744

NGUYỄN THÀNH TRUNG

NH

4

LÊ HUY THANH

H1

DUY (KV1)

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

8.0

P/S

XMNS

15:00

VIETVENUS: KỲ 0964 227 534.
 TUG: SEA TEAM 02

5

6

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>