CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/06/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

PHÚC

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

6.6

P/S

LS

06:00

CAPT: SỸ . TUG: VP09

2

NGUYỄN VƯƠNG

NH

AKTIA

MALTA

27452

183

6.5

HVS

P/S

10:00

HVS: KHÔI  0989 227 367
TÀU THỬ BIỂN

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HUỲNH

LONG PHU 11

VIET NAM

5448

114

7.4

N P/S

CD

06:00

VITACO: HÒA. TUG: VP07

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

LUCKY DRAGON

VIET NAM

1615

78.63

5.1

P/S

K662 W

07:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: MP-01

2

SIAM OCEAN

PANAMA

30153

175.17

CR2

P/S

ETD: 10:00

NOVA: ĐÍNH

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>