CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 28/07/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

STAVANGER PEARL

NORD WAY

29914

183.1

11.0

HVS

P/S

09:00

HVS: KHÔI. TÀU THỬ BIỂN

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

CSC CHANG HAI

HONG KONG

6550

117.8

6.1

P/S

HVS NEO

11:00

CMI: THANH. DỰ KIẾN KDYT TỪ 9H00 - 10H00

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

GOLDEN CREATION

PANAMA

9430

142

8.2

VPT2

P/S

ETD

VIETVENUS: MINH

4

 

 

 

BRAVE

VIET NAM

9764

141

 

XMNS

P/S

ETD: AM

VIETVENUS: MINH

5

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

GOLDEN OCEAN 26

VIETNAM

7569

135.5

6.5

VPT NEO

VPT2

ETS

MỸ GIANG: LÝ

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

 

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

5.5

NT NEO

CD

07:00

VITACO: VƯỢNG

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

ES ASPIRE

SINGAPORE

5182

105.8

6.0

K662 W

P/S

07:00

VOSA: THÁI . TUG: TLA05

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

 

PRINCE RIVER

VIET NAM

1260

69

4.9

P/S

CR NEO

08:00

VITACO: SỸ

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

 

BLACK DRAGON

VIET NAM

2301

96.32

3.5

CR NEO

P/S

09:00

VITACO: SỸ

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác