CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 29/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

DONG BAC 22-10

VIET NAM

10964

146.86

7.9

P/S

VP NEO

06:00

AN BÌNH: DŨNG.

VŨ QUỐC TRỌNG

NH

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

DAI DUONG VIET 07

VIET NAM

4711

114.86

8.0

VP NEO

LS

06:00

CAPT HƯNG: 0912 129 744. TUG VP 07

NGUYỄN THÀNH TRUNG

NH

3

LÊ HUY THANH

H1

TTP 89

VIET NAM

4355

105.67

6.9

P/S

HVS

07:30

CMI THANH. TUG MIPO 01, 02

VŨ QUỐC TRỌNG

NH

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H2

TRAWIND GLORY

PANAMA

9589

119.99

4.2

HVS

P/S

07:30

CMI THANH. TUG MIPO 01, 02

NGUYỄN THÀNH TRUNG

NH

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

4.8

P/S

K662W

09:00

VOSA DŨNG. TUG MP-01

NGUYỄN THANH HÙNG

NH

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>