CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 29/07/2020

 

KHU VỰC VÂN PHONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

EAGLE MATSUYAMA

PANAMA

28752

181.5

9.9

P/S

VP KD

02:00

VIKA CO., LTD: A NGỌC 0938508819

2

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

VU DINH 27

VIET NAM

2680

89.68

6.2

P/S

VP NEO

05:00

CAPT: SỸ

3

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

CSC CHANG HAI

HONG KONG

6550

117.8

6.1

HVS NEO

HVS

07:30

CMI: THANH

4

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

LONG PHU 04

VIET NAM

1318

78

4.0

P/S

VPT1

13:00

VITACO: HÒA

5

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

 

VU DINH 09

VIET NAM

2680

89.68

6.2

P/S

VP NEO

15:00

CAPT: CẢNH 0967571666

6

NGUYỄN HẢI ANH

NH

 

EAGLE MATSUYAMA

PANAMA

28752

181.5

9.9

VP KD

VPT4

17:00

VIKA CO., LTD: A NGỌC 0938508819

7

NGUYỄN VƯƠNG

H1

 

GOLDEN OCEAN 26

VIETNAM

7569

135.5

6.5

VPT2

P/S

18:00

MỸ GIANG: LÝ

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC NHA TRANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

 

LONG PHU 09

VIET NAM

4409

108

4.5

CD

N P/S

15:00

VITACO: VƯỢNG. TUG: VP05

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

NAM CUONG 8888

VIET NAM

2087

79.99

3.4

CR1

P/S

08:00

CAPT: LÂM 0969 005 939

2

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

ES ASPIRE

SINGAPORE

5182

105.8

5.0

K662 W

P/S

09:30

VOSA: THÁI. TUG: TLA05

3

TRẦN TRỌNG THỊNH

H1

 

38-11-88

VIET NAM

1307

69.9

4.8

CR NEO

K662 W

11:00

CAPT: CA 0972 621 016

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duyệt kế hoạch

 

Lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh

 

 

 

 

 

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác