CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 30/03/2021

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

HONG HA GAS

VIET NAM

1683

78.03

3.5

HM

P/S

06:00

VOSA: DŨNG. TUG: MP-01

2

NGUYỄN HẢI ANH

NH

FLORA PIONEER

JAPAN

40068

199.9

9.7

CR2

P/S

11:00

ASIATRANS: LỘC 0989 249 406. TUG: TLA05, CR4, 990.

3

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

KOTA BAGUS

SINGAPORE

18189

161

6.5

P/S

CR2

11:00

NOVA: ĐÍNH. TUG: CR4, TLA05. ĐÃ HOÀN THÀNH KDYT NGÀY 28/03/2021.
TÀU CẬP MẠN TRÁI

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>