CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 30/05/2023

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

DUY ( KV1)

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

6.5

P/S

VPT2

02:00

VITACO SỸ. TUG MG 1,2

2

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

CONFIDENCE

PANAMA

11036

142

6.0

XMNS

P/S

14:00

VIETVENUS: KỲ 0964 227 534.
 TUG: SEA TEAM 02

VŨ QUỐC TRỌNG

NH

3

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

6.9

VPT2

P/S

15:30

VITACO SỸ. TUG MG 1,2

NGUYỄN THÀNH TRUNG

NH

4

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

YU PENG

CHINA

27143

199.8

7.3

NVP-2

P/S

21:00

NOVA DŨNG. TUG SEA BOXER 01, TIÊN THẮNG

5

NGUYỄN THÀNH TRUNG

NH

6

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

KEY FRONTIER

PANAMA

42709

224.9

8.2

BOT

P/S

23:00

VOSA CHƯƠNG:0906.434.873.
TUG: SEA TEAM 2, SEA BOXER 1, TIÊN THẮNG
YÊU CÀU CANO DẸP LUỒNG

NGUYỀN THÀNH TRUNG

NH

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H1

LONG PHU 16

VIET NAM

5199

112.37

6.9

P/S

NT NEO

18:30

VITACO HÒA

2

3

4

5

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu
tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H2

PHÚC

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

4.8

K662W

P/S

07:00

VOSA DŨNG. TUG MP-01

2

3

4

5

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>