CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 30/07/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

ĐẶNG TRUNG HUY

H3

VU DINH 135

VIET NAM

3727

102.8

6.8

P/S

VP NEO

01:30

CAPT HÁN: 0983935223

2

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

H1

CẢNH

SEIYO HONOR

PANAMA

7454

110.67

6.7

P/S

HVS

12:00

CMI: THANH; TUG: MP1,2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT2

08:00

CAPT HOÀNG: 0936915788

DI CHUYỂN QUANH VỊNH

2

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

PHÚC

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

4.8

P/S

K662 W

14:00

VOSA:DŨNG; TUG: MP-01

2

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>