CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 31/07/2022

KHU VỰC VÂN PHONG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

2

3

4

5

KHU VỰC NHA TRANG

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

LÊ HUY THANH

H2

LONG PHU 10

VIET NAM

5184

112

4.0

CD

N P/S

06:00

VITACO: SỸ; TUG: VP07

2

LÊ HUY THANH

H2

SEA AROMA

VIET NAM

1990

77.68

2.1

NT2

NT NEO

12:00

CAPT HOÀNG: 0936915788

3

KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ

Stt

Hoa tiêu chính

Hoa tiêu

tập sự

Tên tàu

Quốc tịch

GT

LOA

D

Tuyến dẫn

Thời gian

Ghi chú

Họ và tên

Hạng

Từ

Đến

1

NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG

NH

GLORIOUS JASMINE

PANAMA

43892

210

9.6

CR2

P/S

05:30

VOSA: THÁI; TUG: 991, TLA05

2

PHẠM ĐỨC TÀI

H3

HAI NAM 66

VIET NAM

1599

79.8

3.0

K662 W

P/S

08:00

VOSA:DŨNG; TUG: MP-01

3

4

Duyệt kế hoạch

Lập kế hoạch

Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>