CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

Ngày 22/02/2024, Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2024 nhằm tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Quách Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Đ/c Âu Phú Thắng, Đ/c Châu Bá Hải - Thành viên HĐTV Tổng công ty; cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban Tổng công ty.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024
Đoàn đại biểu Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về dự Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo của Ban lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân; đồng thời cũng đã thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi các Quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Quản lý và sử dụng các quỹ, Quy chế Quản lý lao động và tiền lương, Quy chế Đào tạo và huấn luyện Hoa tiêu, Thỏa ước lao động tập thể và các nội dung khác có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của Người lao động.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024
Hội nghị cùng nhau thảo luận và thông qua các nội dung được trình bày

Đ/c Nguyễn Thị Kim Liên, Phó TP. Tổ chức Lao động - Tiền lương Tổng công ty thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng công ty công bố Quyết định tặng Giấy khen của Tổng Giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024

Sau khi nghe các báo cáo và kiến nghị của Công ty, Đ/c Quách Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã biểu dương các thành tích đã đạt được trong năm 2023 của Công ty, đề nghị Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2024. Đồng chí cũng nhấn mạnh trong năm 2024, đề án tái cơ cấu lại Tổng công ty phải được hoàn thành trước ngày 01/7/2024, vì vậy Công ty phải chú trọng tổ chức lại các phòng, ban; bổ sung thêm nhân sự ở các vị trí còn thiếu lao động; xây dựng phương án doanh thu, chi phí, phương án tiền lương chi hợp lý trong giai đoạn trước và sau tái cơ cấu. Chú trọng đến công tác đào tào nhận sự; mua sắm, trang bị an toàn cho lực lượng lao động trực tiếp.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024
Đ/c Quách Đình Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTC Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Đ/C Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận Công đoàn Công ty đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp; tổ chức Công đoàn ngày càng thể hiện được vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân. Các hoạt động và phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024
Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tich Công đoàn Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Vũ Hoài Nam - Chủ tịch Công ty thay mặt Công ty cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên và hứa sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị thành công tốt đẹp và kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII NĂM 2024
Đoàn đại biểu và toàn thể người lao động Công ty chụp ảnh lưu niệm.

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>