CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 01/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 01/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  01/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 06:00 1.3 13:00 - 20:59
15:27 0.7
* Trực ban: Ngày: MINH 
Đêm: VƯƠNG
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 06:00 1.5
Trạm Vân Phong: 0969688774 13:28 0.9
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH DAI DUONG VIET 07 VIET NAM 4711 114.86 4.5 LS P/S 06:00 CAPT HƯNG 0912129744.
TUG:VP07
2 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 4.5 VPT2 P/S 06:00 HỦY 1  LƯỢT
3 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH VU DINH 18 VIET NAM 2680 89.68 6.6 VP NEO LS 07:30 CAPT HẢI: 0977510482
TUG: VP07
3 PHẠM ĐỨC TÀI H2 TRAWIND COURAGE PANAMA 4591 108.2 6.6 P/S HVS 12:00 CMI: THANH
TUG: MIPO I,III
4 PHẠM ĐỨC TÀI H2 LONG PHU 10 VIET NAM 5184 112 4.5 VPT2 P/S 14:00 .VITACO: VƯỢNG. TUG:MG1,3
5 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH TRAWIND COURAGE PANAMA 4591 108.2 6.6 HVS HVS 16:00 CMI: THANH
TUG: MIPO I,III
SHIFT QUAY ĐẦU
ĐỘT XUẤT
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ ĐÌNH PHÚC H3 MIPECORP-55 VIET NAM 2301 96.32 5.4 P/S K662W 06:00 VOSA: DŨNG
TUG: MP-01
2 LÊ ĐÌNH PHÚC H3 LONG TAN 19 VIET NAM 2989 91.94 5.5 CR2 CR NEO 07:30 THIÊN PHÚC: DŨNG
TUG: CR4
3 NGUYỄN HOÀI ANH NH STS PIONEER VIET NAM 5357 112 6.8 P/S CR NEO 17:30 VITACO: SĨ
CAPT: CƯƠNG 0817 350 039
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>