CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 02/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  02/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 06:24 1.5 12:30 - 21:59
15:53 0.5
* Trực ban: Ngày: MINH 
Đêm: THỊNH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 06:13 1.7
Trạm Vân Phong: 0969688774 14:40 0.6
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH CLIMATE ETHICS CYPRUS 48233 228.41 7.2 BOT P/S 04:00 VOSA: KHOA.
TUG: SEA BOXER 1, SEA TEAM 2, TIEN THANG
2 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG NH VAN GOGH PANAMA 50626 234.98 14.2 P/S BOT 04:00 NOVA: ĐÍNH.
TUG: SEA BOXER 1, SEA TEAM 2, TIEN THANG
CANO CTY SƠN TRÀ DẸP LUỒNG
TÀU CẬP MẠN PHẢI
3 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH VU DINH 18 VIET NAM 2680 89.68 3.6 LS P/S 08:00 CAPT HẢI: 0977510482
TUG: VP07
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 ĐẶNG TRUNG HUY H2 MIPECORP-55 VIET NAM 2301 96.32 2.4 K662W CR NEO 06:00 VOSA: DŨNG. TUG: MP01
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>