CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 03/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 03/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  03/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 07:00 1.6 12:30 - 21:59
16:28 0.3
* Trực ban: Ngày: PHÚC
Đêm: MINH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 07:00 1.8
Trạm Vân Phong: 0969688774 15:40 0.4
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN PHƯƠNG TRUNG NH AULAC EAGLE VIET NAM 8539 128.6 8.0 P/S VPT2 08:00 MG: LÝ
TUG: MG1,3
CAPT: ĐỘ 0963650005
2
3
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH STS PIONEER VIET NAM 5357 112 6.8 CR NEO K662W 06:30 VITACO: SỸ
TUG: MP-01
2 NGUYỄN VƯƠNG NH MIPECORP-55 VIET NAM 2301 96.32 2.4 CR NEO P/S 07:30 VOSA: DŨNG
3 NGUYỄN VƯƠNG NH DINOK PANAMA 4392 121 5.6 CR1 P/S 16:30 VOSA: THÁI
TUG: TLA05, CR4
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>