CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/02/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/02/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  05/02/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 03:19 0.6 00:00-08:59
17:00 1.5
* Trực ban: Ngày: HỒNG VINH
Đêm: HUỲNH
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 01:57 0.7
Trạm Vân Phong: 0969688774 17:03 1.8
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 LONG PHU 11 VIET NAM 5448 114 7.3 P/S VPT2 04:00 VITACO:HÒA.TUG:MG1,3
2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH SILVER PEACE HONG KONG 9129 120 4.6 HVS P/S 07:30 CMI:THANH.TUG:MIPO1,2
3 ĐẶNG TRUNG HUY H2 LONG PHU 04 VIET NAM 1318 78 5.0 VPT NEO P/S 08:00 VITACO:HÒA.
4 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG H1 DONG BAC 22-06 VIET NAM 10275 146.5 7.5 BVP_1B P/S 16:30 AN BINH:DŨNG.TUG:VP1,5
5 TRẦN TRỌNG THỊNH NH FOREST VENUS MARSHALL ISLANDS 49549 209.94 NVP_1 P/S ETD:09:00 VOSA:HẢI
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH VIET GAS VIET NAM 1683 78.03 4.0 HM P/S 06:00 VOSA:DŨNG.
2 LÊ HUY THANH H1 FU NING PANAMA 496 32.26 4.1 P/S CR2 06:00 PROSHIPER JSC HẢI:0908246085
3 NGUYỄN VƯƠNG NH LONG TAN 79 VIET NAM 2980 97.12 2.8 P/S CR NEO 07:30 AN BINH: DŨNG
4 LÊ HUY THANH H1 SUN FLOWER 7 KOREA 3244 92.23 6.7 P/S CR1 08:00 VOSA:THÁI.TUG:CR4
5 LÊ HUY THANH H1 FU NING PANAMA 496 32.26 4.1 CR2 P/S 15:00 PROSHIPER JSC HẢI:0908246085
6
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>