CÔNG TY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII

Địa chỉ tin cậy của những con tàu

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/07/2024

  KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG NGÀY 05/07/2024
BM01/QT02-KHHT
CTY TNHH MTV HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VIII
KẾ HOẠCH DẪN TÀU NGÀY  05/07/2024
Thủy triều Giờ M.n Nước dưới 0.8m
Nha Trang 08:10 1.7 13:30-23:00
17:39 0.1
* Trực ban: Ngày: MINH
Đêm: TRỌNG
* Liên hệ:    Phòng Hoa tiêu: (0258)3711114 Trường Sa 08:00 2.1
Trạm Vân Phong: 0969688774 17:22 0.1
Fax: (0258)3711103
Mail: hoatieunhatrang@gmail.com
KHU VỰC VÂN PHONG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 LÊ HUY THANH H1 CONFIDENCE PANAMA 11036 142 8.3 P/S XMNS 08:00 VIETVENUS:KỲ.TUG:SEA BOXER 01
2 TRẦN TRỌNG THỊNH NH ALBANY PIONEER JAPAN 47981 209.99 10.5 NVP1 P/S 15:00 ASIA TRANS:KIỆT 0913490989
TUG:SEA BOXER 1 ,SEA TEAM 2
3 ĐẶNG TRUNG HUY H2 HAI NAM 68 VIET NAM 1599 79.8 4.5 VPT1 P/S 23:00 VITACO:VƯỢNG.TUG:MG01
3
4
5
KHU VỰC NHA TRANG
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1
2
3
4
5
KHU VỰC CAM RANH - NINH CHỮ
Stt Hoa tiêu chính Hoa tiêu
tập sự
Tên tàu Quốc tịch GT LOA D Tuyến dẫn Thời gian Ghi chú
Họ và tên Hạng Từ Đến
1 NGUYỄN VƯƠNG NH STS PIONEER VIET NAM 5357 112 5.0 K662 P/S 09:00 VITACO:SĨ.TUG:MP01
2
3
4
5
Duyệt kế hoạch Lập kế hoạch
Nguyễn Hoài Anh

Nội dung cùng chuyên mục Xem thêm

Đối tác

 
>